IN-PROJEKT zatrudnia projektantów

 • Blechar Mariusz─ mgr inż. elektryk:
  • absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej,
  • uprawnienia budowlane nr 384/Lb/88,
  • 24-letni staż w projektowaniu,
 • Ciepielewski Lech─ inż. elektryk:
  • absolwent Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie,
  • uprawnienia budowlane nr 1332/Lb/81, 1618/Lb/92,
  • 32-letni staż w projektowaniu,
 • Augustynowicz Marek─ mgr inż. elektryk:
  • absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej,
  • uprawnienia budowlane nr 1330/Lb/91,
  • 20-letni staż w projektowaniu,
 • Śnitko Zdzisław─ mgr inż. elektryk:
  • absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej,
  • uprawnienia budowlane nr LUB/0043/POOE/04,
  • 14-letni staż w projektowaniu,
 • Flak Krzysztof─ mgr inż. elektryk:
  • absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej,
  • uprawnienia budowlane nr LUB/0042/POOE/04,>/li>
  • 10-letni staż w projektowaniu,
 • Sumara Artur─ mgr. inż. elektryk
  • absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej,
  • uprawnienia budowlane nr 653/Lb/2002,
  • 17-letni staż w projektowaniu.