CEDET

DT SMYK
Położony u zbiegu ulic Al.Jerozolimskich, Kruczej i Brackiej w Warszawie